Op donderdag 14 mei hebben 25 ambtenaren van Gelderse gemeenten een speciaal Webinar gevolgd over de onlangs vastgestelde Strategische Agenda Biomassa van de provincie Gelderland. Deze Agenda was opgesteld om richting te geven in het debat over de inzet van biomassa. Het Webinar is verzorgd door BEON-deelnemers. Het Webinar is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Gelderland en het EFRO programma GO-Duurzaam.

Inspirerende aftrap

Aftrap werd gegeven door de gedeputeerde Jan van der Meer. Hij ging uitgebreid in op het debat rondom de bio-energiecentrale van Violia in Arnhem. Hij begrijpt de zorg rondom emissies en heeft op dit punt acties voorgesteld in de Biomassa Agenda. Maar op andere punten deelt hij de mening niet van de actievoerders. Het gaat om duurzaam verkregen hout en om hoogwaardige inzet voor stoomproductie. Het gaat is in vele opzichten om een voorbeeldig project. De felheid van het debat was aanleiding om te komen tot de strategische agenda. Hij wil graag met gemeenten en initiatiefnemers optrekken op het gebied van emissies. Ook wil hij een lobby voor boerderijvergisting. De inzet van biomassa zal in de provincie bescheiden zijn, maar wel nodig blijven, zo heeft hij ook geconstateerd bij het lezen van het recente PBL-rapport. Belangrijk is om de feiten helder te hebben. Hij is daarom blij met het Webinar en wenst de toeluisteraars een vruchtbare vergadering toe.

Discussie en afronding

Tijdens het webinar kwamen inzet van lokale biomassa aan de orde, emissies, natuur en landschap en mono-mestvergisting op boerderijschaal. Voor de afronding van het project is een leidraad opgesteld door de organisatoren voor het opstellen van een warmteplan en het vinden van een goede balans met een afgewogen positie van biomassa en groen gas.

Algemeen

PS brief Strategische agenda biomassa als energiedrager
Visuele toelichting bij de strategische agenda biomassa

Presentaties

Strategische Agenda Biomassa – Patrick Reumerman
Duurzaamheid en beschikbaarheid houtige biomassa – Martijn Boosten (Probos)
Vergisting van biomassa – Patrick Reumerman (BTG)

Leidraad

Leidraad voor Gelderse gemeenten – Frans Feil, Patrick Reumerman en Martijn Boosten (BEON-team)

Achtergrond informatie

Selectie van beschikbare rapporten:

 1.  Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa, PBL, 8 mei 2020
 2. “Hoe duurzaam is biogas? – Evaluatie van biogasproductie en -gebruik vanuit ecologisch en economisch perspectief”, Delft, CE Delft, oktober 2013, Publicatienummer: 13.2905.63
 3. “Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 – Studie naar binnenlands potentieel en toekomstige vraag vanuit energie en bio-based ontwikkelingen”, Stichting Probos, Wageningen, juni 2018, 
 4. “Vraag en antwoord houtige biomassa”, BEON taskforce duurzaamheid, september 2018
 5. “FAQ mestvergisting”, BEON, januari 2019
 6. “Infoblad houtpellets”, BEON taskforce duurzaamheid, april 2018
 7. “Kennisdocument Houtstook in Nederland”, Procede Biomass BV, Enschede, september 2018
 8. “Samen aan de slag met aardgasvrij – Inspiratie voor gemeenten”, RVO, december 2017, publicatienummer RVO-171-1701/BR-DUZA, 

Achtergrond informatie

In de samenvatting werden een aantal punten genoemd voor verdere aandacht:

 • rookgasemissies
 • natuur en landschap
 • boerderij monomestvergisting

 

Project is mede mogelijk gemaakt door: