Enexis, Gasunie Transport Services en Attero gaan in Wijster een grote compressor bouwen: de ‘Groen gas Booster’. Deze compressor gaat het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag verbinden. Een soort overstort van het 8 bar net naar de Gasunie leiding.

Het potentieel van groengasproductie is aanzienlijk. Alleen al in het Enexis-verzorgingsgebied werd vorig jaar 35 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd. Groen gas wordt bij voorkeur op het 8 bar net ingevoed. In de zomer is de lokale vraag naar gas echter beperkt, terwijl de productie van groen gas continu hoog blijft. Met de inzet van de Groen gas Booster zouden 17.000 huishoudens extra kunnen worden voorzien van groen gas.

Door in de zomermaanden met behulp van de Groen gas Booster groen gas te comprimeren naar hoge druk, kan het lokale overschot aan groen gas ingevoed worden in het landelijke gasnet. De landelijke vraag naar gas is namelijk wel het hele jaar door voldoende groot. Omdat de Groen gas Booster slechts het ‘overtollige’ groen gas hoeft te comprimeren, zorgt dit voor een compact en efficiënt systeem.

Dit biedt bovendien ruimte aan nieuwe aanbieders om ook hun groen gas in het lokale net in te voeden. De realisatie van de Groen gas Booster is in voorbereiding. De verwachting is dat de Groen gas Booster voor het eerst in productie genomen zal worden aan het eind van 2016.

Groen gas wordt gemaakt door biogas geschikt te maken voor huishoudelijk gebruik. Groen gas wordt schoon geproduceerd, is hernieuwbaar en is daarmee de duurzame variant van aardgas. Het grootschalig kunnen produceren van groen gas is noodzakelijk om de overgang naar een meer duurzame samenleving mogelijk te maken.