De provincie gaat 2.5 mln euro steken in onderzoek in bioenergie. De UT zal het onderzoek leiden. Sascha Kersten, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente en coordinator duurzame energie binnen IMPACT, is zeer verguld met de toezegging. “Het is prachtig dat de provincie zo proactief handelt en initiatief toont. Ze willen iets met bio-energie en voegen de daad bij het woord. Het gaat om een onderzoekscentrum. Dat is iets substantieels. Daar zijn wij enorm blij mee”. Kersten vertelt dat het provinciebestuur twee zogeheten fieldlabs wil, voor bio-refinery en voor het maken van pyrolyse-olie. `Wij onderzoeken de mogelijkheid of boerenbedrijven in de toekomst hun eigen energievoorziening kunnen regelen door het zelf op te wekken. Toverwoord is daarbij biomassa: het afval uit landbouw en veeteelt. Het Overijsselse land telt veel boerenbedrijven. Er is dus heel wat afval. Uit die resten kunnen we nog waardevolle producten halen, zoals energie, brandstoffen en chemicalien.’ Die laatste twee zijn geschikt voor de verkoop, volgens Kersten. Kersten wil het bedrijfsleven via het cluster actief betrekken bij het programma.