AGENDA

AGENDA

AGENDA

december 2020
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
maandag 30 nov dinsdag 1 dec woensdag 2 dec donderdag 3 dec vrijdag 4 dec zaterdag 5 dec zondag 6 dec
maandag 7 dec

Online

dinsdag 8 dec woensdag 9 dec

Online

donderdag 10 dec

Online

vrijdag 11 dec zaterdag 12 dec zondag 13 dec
maandag 14 dec dinsdag 15 dec

Online

woensdag 16 dec donderdag 17 dec vrijdag 18 dec zaterdag 19 dec zondag 20 dec
maandag 21 dec dinsdag 22 dec woensdag 23 dec donderdag 24 dec vrijdag 25 dec zaterdag 26 dec zondag 27 dec
maandag 28 dec dinsdag 29 dec woensdag 30 dec donderdag 31 dec vrijdag 1 jan zaterdag 2 jan zondag 3 jan

OVERZICHT

 • maandag 7 dec

  Online

  Nationaal warmtecongres

  SolarFreezer systeemintegratie

  Verduurzamen met warmtepompen zonder graven in de grond of geluid producerende buitenunits

  Ervaringen uit de praktijk: de SolarFreezer warmtebuffer is een efficiënt en veilig systeem met een lange levensduur

  Het SolarFreezer concept bestaat uit een geïntegreerd systeem van warmtepomp, warmtebuffer en PVT-panelen voor het verwarmen en koelen van gebouwen. In de webinar vertelt SolarFreezer over het systeem en de toepassingen die tot dusver zijn gerealiseerd. Saxion laat resultaten zien van praktijkonderzoek: duurtesten en prestatiemetingen in een bewoonde woning

  Jacques Mathijsen, General Manager, Solar Freezer Martin Buitink, Docent/Onderzoeker, Hogeschool Saxion Richard van Leeuwen, Lector Duurzame Energie Voorziening, Hogeschool Saxion

  Je kunt je hier inschrijven.

 • woensdag 9 dec

  Online

  Nationaal warmtecongres

  Bio-energie voor warmtenetten: naar een convenant voor verantwoorde inzet

  In deze sessie willen we werken aan een convenant voor verantwoorde inzet van biomassa voor warmte. Welke afspraken moeten we maken om tot een overtuigend boodschap te komen dat biomassa binnen deze kaders duurzaam en verstandig wordt ingezet? Dat kan over alles gaan: luchtkwaliteit, duurzaamheidsborging van de grondstoffen, inpassing van de optie in de lange-termijn verduurzamingsstrategie? De sector zou deze zaken kunnen gebruiken om een eigen gedragscode te ontwikkelen voor de ontwikkeling van projecten.

  Het maatschappelijk sentiment rond biomassa is momenteel niet positief. Over de inzet van houtig materiaal (snippers, pellets) voor warmte is veel kritiek. Dat leidt er ook toe dat her en der moties worden aangenomen die verdere ontwikkeling blokkeren. Tegelijk ligt er wel een verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving, waarbij de vraag is hoe die gehaald kan worden zonder inzet van bio-warmte. Alternatieve opties als geothermie en aquathermie hebben zeker potentieel, maar zijn veel minder flexibel en nog niet overal beschikbaar tegen redelijke kosten.

  We zullen in de sessie ingaan op het onlangs verschenen SER-advies over de inzet van biomassa. Opvallend is dat het rapport veel genuanceerder is dan viel op te maken in de pers en het maatschappelijk debat. Deze nuances zullen door Frans Feil (BEON) worden toegelicht. BEON is het samenwerkingsverband van 25 bedrijven in Oost-Nederland dat zich inzet voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen en dat zich inzet voor duurzame energie. Marc Londo (NVDE) zal ingaan op de verduurzaming van warmtenetten voor de gebouwde omgeving, de perspectieven die er zijn voor alternatieve opties, en de mate waarin de verduurzaming makkelijker gaat wanneer biomassa een beperkte bijdrage kan blijven leveren.

  Vervolgens gaan we gezamenlijk aan de slag met de inhoudsopgave voor een convenant voor de verantwoorde inzet van biomassa voor warmte. Daarin komen zeker aan de orde: (i) inpassing in een verduurzamingsstrategie, (ii) borging van duurzaamheid van de biomassa en (iii) afspraken over luchtkwaliteit, maar ook andere onderwerpen zijn welkom. Doel is om hiermee de patstelling rond dit onderwerp te doorbreken en een constructieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

  Marc Londo, Inhoudelijk Strateeg, NVDE
  Frans Feil, Coördinator, Bio-energiecluster Oost Nederland
  Maarten van Dongen, Projectleider Circulaire Economie, Projectleider Circulaire Economie

  Je kunt je hier inschrijven.

 • donderdag 10 dec

  Online

  Nationaal Warmtecongres

  Warmteleiding: Grolsch bijna van het gas af met warmte Twence

  Grolsch wil in 2025 een CO2 neutrale bierbrouwerij zijn. Door hun bedrijfsproces te verduurzamen met warmte van Twence, die volledig groen is opgewekt, wordt 3 miljoen m3 aardgas bespaard. In deze sessie vertellen Twence en Grolsch over deze duurzame samenwerking en gaan ze onder andere in op:
  • Voorbereidend onderzoek met bedrijven in de regio
  • De inzet van warmte in het industriële proces
  • De kansen en uitdagingen van dit project

   

  Leendert Tamboer, Manager Business Development, Twence
  Susan Ladrak, Sustainability Manager, Grolsche Bierbrouwerij Nederland

  Je kunt je hier inschrijven.

 • dinsdag 15 dec

  Online

  Nationaal Warmtecongres

  Bronverduurzaming

  De warmtetransitie is in volle gang. Een facet waar wij ons continu mee bezig houden is het verduurzamen van de warmtenetten. In 2040 zijn al onze warmtenetten CO2-neutraal en ontvangen onze netten warmte van verschillende duurzame bronnen. Denk hierbij aan geothermie, aquathermie of zonthermie. Ook voor de piekvraag en back-upvraag. Het verduurzamen van een bron zorgt er in één klap voor dat alle huishoudens en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet direct ook mee verduurzamen. Het verduurzamen van een warmtenet is complex, maar we zijn er volop mee bezig

   • Verduurzamen van warmtenetten
   • CO2-neutraal in 2040
   • Verduurzaming van de bron betekent direct verduurzaming van de woning

  Frank Soons, Manager Duurzaamheid en Innovatie, Ennatuurlijk
  Barry Scholten, Manager Green Field, Ennatuurlijk

  Je kunt je hier inschrijven.