Op de valreep van 2018 heeft CCS Energie-advies een vergistingsinstallatie met mestverwerking opgeleverd. De installatie werd geplaatst bij het bedrijf van Hans Nijkamp, in Bathmen, in de buurt van Deventer. De installatie verwerkt mest tot een dikke fractie, een mineraalarme, dunne fractie en twee soorten kunstmestvervangers. In de loop van dit jaar zal de vergistingsinstallatie worden aangesloten op een biogashub. Aan deze biogashub zullen, samen met deze installatie, nog vier vergisters worden aangesloten. Deze gaan verschillende bedrijven in Deventer van biogas voorzien. Daarnaast is deze installatie uitgerust met een andere innovatieve installatie. In een nieuw ontwikkelde eendenkroosvijver wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is koeien te voeren met eendenkroos als eiwitbron.

Een vergistingsinstallatie bestaat uit een complex van verschillende onderdelen. De verse mest, direct uit de stal, gaat naar een mono-mestvergistingsinstallatie, waar het gedurende 35 dagen wordt vergist. Daarna wordt het gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dunne fractie gaat naar de struvietreactor, waar het wordt gemengd met een magnesium verbinding. Hierdoor ontstaat er struviet. Dit wordt vervolgens, door een speciaal ontwikkelde scheider, afgescheiden tot een hoog geconcentreerde fosfaat meststof.

Vervolgens wordt de dunne fractie, met behulp van biogas, verwarmd tot 700C, waardoor er ammoniak in de gasfase komt. Het biogas dient als energiebron voor de stikstofstripper. De ammoniak wordt met behulp van zwavelzuur gebonden tot de kunstmestvervanger ammoniumsulfaat. Wat overblijft is een mineraalarme, dunne fractie.

De dikke fractie heeft na het persen een droge stof gehalte van 35%. Dit wordt ingezet in de boxen van de koeien, of direct als meststof op het land gebracht.

Naast de vergister is ook een nieuw concept van een eendenkroosvijver ontwikkeld. Hier wordt onderzocht onder welke omstandigheden de eiwitproductie het hoogst is en in hoeverre dit past in het menu van het melkvee.

De vergistingsinstallatie zal in het voorjaar van 2019 officieel in bedrijf gesteld worden. Tijdens de Nieuwe Energiedag Oost Nederland 2018 hebben we deze locatie met een groep deelnemers bezocht.