Een groot aantal bioenergiepartijen kwamen op 14 april bijeen om groen gas productie te promoten. Groen gas is een concept met grote aantrekkingskracht in bioenergieland. Met ontluikende perspectieven. Een prachtig thema dus voor een voorjaarsworkshop.

Johan Wempe (Saxion Hogeschool en voorzitter groen gas transitie) trad op als gastheer en gaf op 14 april in Deventer de aftrap met een verhaal over de mogelijkheden voor een biogasnetwerk in Olst/Wijhe. Nog veel hobbels te nemen, maar genoeg signalen om enthousiast door te gaan. Ron van Hutten (Cogas) volgde met een presentatie over de revitalisering van de oude stortgasleiding naar Almelo. Mark van der Werf (CCS) sloot de rij met een overzicht over hoe de vergisters in Oost Nederland ervoor staan.

De presentaties op de druk bezochte workshop werden steeds gevolgd door een levendige discussie waarin ook de aanwezige gasten en netwerkbeheerders Enexis en Alliander zich actief mengden. Tjeerd Smit (HoSt) zag nog wat beren op de weg voor de opwaarderingroute naar aardgas. Hij hoofdrekende snel voor: als 3.000 m3 biogas per uur nodig is om een rendabele optie te bieden, dan moet 30 ton biomassa per uur worden vergist, dat is 240.000 ton per jaar, en daar heb je zes grote vergisters voor nodig. Die schut je niet zomaar uit je mouw. In de discussie kwamen voor- en nadelen van groengas uitgebreid aan bod. Genoeg om verder aan na te denken, genoeg werk nog in het verschiet.

In Gelderland wordt ook hard gebroed op een biogasnetwerk. Onder de naam BION wil de provincie een aantal pilots gaan initieren met biogasnetwerken en eventueel opwaarderingsstations. Ze werkt daarvoor nauw samen met Alliander en twee grote bijeenkomsten zijn inmiddels georganiseerd in de regio Achterhoek en de Gelderse Vallei met alle belangrijke stakeholders.

Met alleen een netwerk komen we er niet. Technische verbetering van de keten blijft hard nodig om meer biogas op rendabele wijze te produceren en in te zetten. Verschillende cluster deelnemers waren daarom aanwezig op de inloopdag op 14 april in Utrecht om te kijken of hun project paste in de nationale tender voor verbetering van de vergistingsketen. Vorige week werd deze regeling gepubliceerd in de staatscourant. Voor meer info: www.agentschapnl.nl/energietransitie/innovatieagenda_energie.