Het Cascade INTERREG project is afgelopen maand feestelijk afgesloten. Ook BEON-partijen als Byosis, CCS en HoSt konden met tevredenheid terugzien op de samenwerking met Duitse partijen. Ze zouden deze graag willen voortzetten, maar het INTERREG-programma loopt ten einde en een volgende ronde zal pas over twee jaar beginnen.

Veel projecten richtten zich op de ontwikkeling van slimme vergisting, ook in slimme combinaties met waterstof. Mooie pilots zijn inmiddels gerealiseerd, weerszijde van de grens  en met veelbelovende resultaten. De Twentse projecten richten zich vooral op slimme vergisting en de inzet van waterstof om hogere methaangehaltes te krijgen. De projectpartners zijn blij met de veelbelovende resultaten.

Meer informatie is te vinden in dit document: 3 Deelprojecten in Groene Cascade 2020