Het wordt spannend of BEON de target haalt voor vergisting. Dat meldde René Cornelissen op de deelnemersvergadering van BEON op 27 maart. Met huidige prijzen is een vergister lastig rendabel te krijgen. Als Economische Zaken bereid is om dit aan te passen, kan de target goed gehaald worden wat vergisting betreft. Deze target was 1 PJ erbij in 2023 in Overijssel.

De provincie Overijssel is gevraagd om een actievere rol te spelen bij het helpen van gemeenten om locaties beschikbaar te maken. Binnen het Nieuwe Energie Programma gaat dit nu opgepakt worden.

Voor meer informatie: zie het BEON actieplan vergisting.