De vraag naar biobrandstoffen is niet de oorzaak geweest van de extreme prijsstijgingen in de jaren 2006-2008. Dit concluderen onderzoekers van de Wereldbank en de Europese Commissie. Ze komen na onderzoek tot de gevolgtrekking dat de invloed van speculanten en van stijgende energieprijzen veel groter is geweest op de prijspiek in 2007/2008 dan die van producenten van biobrandstoffen. Biobrandstoffen leggen wereldwijd beslag op slechts 1,5 procent van het areaal granen en oliezaden. De prijzen voor oliezaden daalden zelfs toen de EU ineens veel meer biodiesel ging inzetten en die voor ma�s bleven stabiel toen de VS de bio-ethanolproductie stevig opvoerde. Toen de prijzen enorm de hoogte ingingen, werd in de VS juist minder bio-ethanol gebruikt en stabiliseerde het gebruik van biodiesel in de EU. Gewassen die niet voor biobrandstoffen worden gebruikt, zoals rijst, lieten in de onderzochte periode tenslotte ook enorme prijsstijgingen zien.