Goed nieuws voor alle exploitanten van mest co-vergistingsinstallaties, de positieve lijst met covergistingsmateriaal is uitgebreid met 80 nieuwe producten. Nieuwe producten zijn onder andere berm- en slootmaaisel, groenteresten, diervoederresten en reststof die vrijkomt bij de productie van biodiesel uit dierlijke vetten en oliën. Met de nieuwe positieve lijst wordt de positie van mest co-vergisters meer in lijn gebracht met die in het buitenland.

De nieuwe positieve lijst is mede tot stand gekomen door input van LTO en de Biogas Brancheorganisatie. Co-substraten zijn echter alleen toegestaan als het gehalte aan zware metalen en organische microverontreinigingen beneden bepaalde normen blijven. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een certificeringssyteem voor kwaliteitsborging.

De positieve lijst kan alhier gedownload worden.