Empyro, een unieke installatie voor de productie van duurzame pyrolyse-olie blijft in Twentse handen

Empyro wordt vanaf 1 januari 2019 onderdeel van Twence. De fabriek produceert olie, stoom en electriciteit. Gerhard Muggen directeur van BTG-BTL en Empyro gaf vandaag het spreekwoordelijke stokje door aan Marc Kapteijn, directeur van Twence. De partijen gaan intensief samenwerken om de installatie verder door te ontwikkelen en nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien. Zowel BTG als Twence zijn deelnemer van BEON. 

Doen waar je goed in bent en krachten bundelen

Gerhard Muggen: “BTG-BTL heeft een unieke technologie voor de productie van pyrolyse-olie. Wij willen deze technologie wereldwijd uitrollen en daarmee een bijdrage leveren aan de energietransitie. De Empyro-installatie is de eerste installatie in de wereld die op commerciële schaal gerealiseerd is. Deze installatie laat zien dat de technologie succesvol is. Het is echter niet het doel van BTG-BTL om zelf olie te produceren. Daarom zijn wij blij met deze overname waarbij we nog steeds Empyro als een succesvolle referentie kunnen blijven gebruiken. Twence heeft veel kennis van grootschalige productieprocessen en wil graag investeren en opschalen. Ons “kindje” is in goede handen en daarnaast gaan wij samen kijken naar de verwerking van bermgras, een lastig te verwerken afvalstroom, tot pyrolyse-olie. Zo kan iedereen doen waar hij goed in is en bundelen wij onze krachten.”

Marc Kapteijn kijkt ook uit naar de samenwerking: “Twence richt zich op het terugwinnen van grondstoffen en het produceren van duurzame energie. Wij zijn blij dat wij deze unieke installatie, die evenveel duurzame energie produceert als de energiebehoefte van 8.000 huishoudens, aan ons portfolio toevoegen. Ook het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe duurzame initiatieven zorgt voor regionale slagkracht in het realiseren van de duurzaamheidsdoelen. Wij gaan samen mooie stappen zetten om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.” Twence zet de bedrijfsvoering op dezelfde voet voort en verwelkomt per januari alle medewerkers van Empyro.”

Gedeputeerde reageert verheugd

Gedeputeerde Traag voor Energie, Milieu en Europa van de Provincie Overijssel is verheugd over de overname: “Als provincie werken we – samen met onze partners – aan 20% nieuwe energie in 2023, en een energieneutrale provincie in 2050. Innovatie is een belangrijk onderdeel van de overgang naar nieuwe energie. We hebben als provincie en Energiefonds Overijssel destijds samen met de initiatiefnemers en mede aandeelhouders onze nek uitgestoken voor de financiering. Het feit dat de markt nu geïnteresseerd is om de pyrolysefabriek te gaan exploiteren, betekent dat onze middelen hun werk hebben gedaan en weer ingezet kunnen worden voor andere projecten. We feliciteren zowel BTG-BTL als Twence met deze succesvolle overname, en kijken uit naar de verdere ontwikkeling van pyrolyse die beide bedrijven hebben aangekondigd.”