Het moet concreter worden, maar een goed idee is het wel. Zo reageerde clusterdeelnemers  op 27 mei op de plannen van de kopgroep bestaande uit Twence, de UT en Saxion. Er is door de initiatefnemers en OOST NV hard gewerkt aan de plannen. Alles aspecten waaraan gedacht moet worden, zijn in beeld gebracht. Binnen enkele maanden wordt de haalbaarheidsstudie afgerond. Nu was er voplop gelegenheid om te reageren.

Het bioenergiepark moet een belangrijke plaats krijgen in de innovatieroute voor bio-energie. Het belang ervan werd nog eens onderstreept door het verhaal van Ineke Meijer die tijdens haar promotie veel proefprojecten had bestudeerd. Ook de beginkant van de ontwikkeling kwam aan bod, in een goed betoog van Dr Kersten van de Universiteit Twente over superkritische vergassing: de technologie voor de toekomst voor natte biomassa, nu nog op lab schaal.