De provincie Overijssel heeft de steun voor bio-energie hervat. Dit is goed nieuws voor de sector.

Maar de steun is niet zonder voorwaarden. De provincie houdt hierbij het advies van de SER goed in gedachten. Deze adviseerde partijen om biomassa zoveel mogelijk in te zetten voor hoogwaardige toepassingen. Alleen waar het niet anders kan, mag het ingezet worden voor warmte. Zoals bijvoorbeeld voor hoge temperatuur toepassingen in de industrie. Of voor warmtenetten, maar dan alleen voor de piek, of als back-up of als tijdelijk. Groen gas voor ruimteverwarming buitengebied mag ook. Maar ook hier: alleen als er geen alternatief is.

De provincie is bewust van de noodzaak van bio-energie en denkt met het nieuwe beleid goed te kunnen sturen. Ze zal de financiering vanuit het Energiefonds Overijssel weer hervatten.

Voor meer informatie:
SER eindadvies biomassa-in-balans
Biomassaroute – herziening bio-energiebeleid provincie Overijssel
Informatiesessie Provinciale Staten 9 februari 2021
– Gedragscode BEON bio-energie 2021