Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is betrokken bij het Euregionale project Biores. Dit project richt zich op de productie van meer biogas en de maximale benutting van de geproduceerde duurzame energie. Daarnaast richt het project zich op de afstemming van vraag en aanbod in het Euregio gebied. Het betreft hier delen van Gelderland, Overijssel, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Het project brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u de nieuwsbrief van september 2011 lezen.

biores-nieuwsbrief-2

Looptijd Biores project verlengd
… om precies te zijn: 4,5 maanden. Hiermee wordt de uitvoeringstermijn van het INTERREG IV A-project Biores, nu verlengd tot 15 november 2012. Op 1 januari 2009 vond de aftrap plaats. Door de verlenging krijgt bijvoorbeeld Biogasvereniging Achterhoek meer gelegenheid om de invloed van enzymen in biogasinstallaties te onderzoeken. Lees meer…

Zomergranen voor biogas – winstgevend?
Na de oogst van wintergerst rond half juli blijven er tot eind oktober nog zo’n 100 groeidagen over voor tussengewassen. Onderzoek in het kader van Biores toont aan dat teelt van tussengewassen als zomergerst, zomertriticale en haver voor biogasproductie economisch interessant is. Met teelt van tussengewassen kan het aandeel maïs worden teruggedrongen. Lees meer…

Wildvriendelijke biogasgewassen?
De jongen van in het wild levende dieren zijn vanaf medio/eind april tot eind juni min of meer weerloos overgeleverd aan alle bodembewerkings- en oogstactiviteiten. Naast de productie van voedergewassen kan de teelt van biogasgewassen zoals wintergranen zorgen voor extra verliezen onder het jongwild. Lees meer…

Nieuwe PAD-droogtechniek klaar voor tests
BioValor Europe BV heeft een innovatieve methode in ontwikkeling voor het drogen van natte producten. Het gaat om mechanische ontwatering met zogeheten Pulverizing Air Dryers (PAD). Vergeleken met thermische droging kan PAD naar verwachting gemiddeld 75% besparing op de energiekosten opleveren. Lees meer…