Van de 151 bioenergievoorstellen in 2010 hebben slechts 15 SDE direct toegewezen. Een veertigtal krijgt wellicht nog een kans, de rest is afgewezen of uitgeloot. Dit is treurig voor het vele werk dat initiatiefnemers in hun project hebben gestoken. Voor succes is doorzettingsvermogen belangrijk (alle vergunningen zijn nodig) en geluk (er wordt geloot). Theo Rietkerk memoreerde in zijn toesprrak in Zwolle nog op het lange traject dat initiatiefnemers moeten gaan. Provincies Overijssel en Gelderland werken – met het cluster – nauw samen in een lobby om de SDEverbeterd te krijgen. En het vergunningstraject zal daarbij zeker niet uit beeld blijven!