Duurzame energie gaat nog stevig doorgroeien komende jaren

Verwacht wordt dat in 2023 14-18% duurzame energie wordt geproduceerd in Overijssel. Een belangrijk deel zal daarbij afkomstig zijn uit duurzame biomassa (8-10 PJ). Stevige groei is verwacht vooral van zon en van restwarmtebenutting. Dat is de verwachting in de tussenevaluatie van het programma Nieuwe Energie Overijssel. De target van 20% gaat het programma voor 2023 niet meer halen.

  

Veel mooie zonprojecten worden op dit moment gerealiseerd. Veel zit er ook nog in de pijplijn, deels vanwege netschaarste. Er wordt mede daarom geadviseerd zich niet alleen op elektriciteit, maar ook op warmte- en groengasprojecten te richten. In het rapport wordt gepleit voor een financieringsinstrument voor warmte-infrastructuur. Dit biedt grote kansen voor duurzame warmteprojecten. De provincie heeft aangegeven dit op te gaan pakken en 7 miljoen euro hiervoor vrij te maken. Ook wil ze meer ruimte creëren voor duurzame energieprojecten in de vorm van energielandschappen. Hiervoor wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt.

Totaal energiegebruik ook naar beneden

Het totaal energiegebruik daalt, maar het blijft lastig dit stevig terug te dringen. Gehoopt wordt om het totale gebruik in de komende jaren nog beneden de 90 PJ uit te komen (in 2018 nog 102 PJ). Dit is inclusief het gebruik voor mobiliteit. De provincie wil met extra maatregelen komen voor het verlagen van het energiegebruik (4,5 miljoen euro).

Positief over samenwerking partijen, pluim voor portfoliomanagement

De tussenevaluatie is positief over de samenwerking binnen NEO, met name binnen het cluster voor de opwekking van duurzame energie, waar BEON actief in deelneemt. Geprezen wordt het instrument van portfoliomanagement dat in dit cluster succesvol is toegepast. Ook de lokale initiatieven vanuit NMO kwamen positief uit de evaluatie. Deze blijven belangrijk voor het lokale draagvlak.