“Waarom gebruik je energie?” Dat is het uitgangspunt voor elke bedrijfsenergieanalyse. Het “waarom” is ook de basis voor het HBO onderwijs. Dit gaf Jan de Wit aan tijdens zijn drukbezochte lectorale rede in de Grote kerk in Enschede op 10 mei. Helder uitgesproken, met mooie plaatjes over de Trias Energetica en filmpjes over de onderzoekslijnen die de hogeschool gaat volgen. Dat zijn (1) bio-energie, (2) comfort en energie-besparing en (3) energie-neutrale gebieden. Wat het laatste betreft, fysieke netwerken blijven hierbij altijd van groot belang, zo benadrukte hij, energie zal altijd uitgewisseld moeten worden. Aan het slot herdacht Jan nog even zijn voorganger wijlen Wim Gilijamse, de man die het energieonderzoek aan de Saxion hogeschool destijds gestalte gaf.