Twence is de laatste tijd erg actief op de duurzame energiemarkt. Zo kondigde zij begin juli al een samenwerking aan met ForFarmers, nu gaat zij ook samenwerken met Cogas. Het artikel dat hierover in de Tubantia van 6 september 2011 werd gepubliceerd en het officiële persbericht zijn hieronder te lezen.

TUBANTIA – NIEUW GASNET BIOGAS

Afvalverwerker Twence en energiebedrijf Cogas willen met een nieuw gasnet de vergisting van ‘groen’ afval stimuleren.

ALMELO / HENGELO – Voor de verdere ontwikkeling van biogas willen afvalverwerker Twence in Hengelo en energiebedrijf Cogas in Almelo een speciaal netwerk voor biogas aanleggen. Via dit nieuwe leidingstelsel wordt het op meerdere locaties geproduceerde gas dan gezamenlijk verwerkt. Dat kan door het biogas op te werken tot aardgaskwaliteit en via het bestaande aardgasnet naar huishoudens en bedrijven te leiden. Of het kan in grote installaties worden omgezet naar elektriciteit en/of warm water voor stadsverwarming. “We willen met het netwerk de voorwaarden scheppen om meer biogas te produceren”, zegt directiesecretaris Wim van der Werff van Cogas. De energiemaatschappij wil overigens niet zelf biovergistingsinstallaties bouwen. Dat laat de huidige gaswet niet toe.”

Cogas heeft al twee biogasleidingen in gebruik, waardoor biogas wordt gepompt uit de voormalige vuilstortplaats het Rikkert in Ambt Delden en vanaf Elhorst Vloedbelt bij Zenderen. Dit netwerk kan volgens Van der Werff verder worden uitgebouwd als bijvoorbeeld boeren in het gebied overgaan tot mestvergisting.

Twence neemt deel omdat het al de nodige ervaring met biogas heeft opgedaan. Zo neemt Twence zelf een biogasinstallatie op de Boeldershoek in gebruik voor vergisting van groente-, fruit- en tuinafval. “We verwachten dat er meer initiatieven voor biovergisting komen. Een netwerk is belangrijk om dit gas goed te verwerken”, aldus Twence-woordvoerder Geert Geuijen. Zo zijn mestvergisters op boerenbedrijven te klein om het biogas rendabel op te werken naar aardgaskwaliteit. Door het biogas van meerdere mestvergisters in een installatie om te zetten, kan het lucratief worden. Cogas en Twence willen een apart bedrijf voor het biogasnetwerk oprichten.

Bron: TC Tubantia 6 september 2011

PERSBERICHT – SAMENWERKING COGAS EN TWENCE VOOR DUURZAME ENERGIE
Doel: realiseren regionale infrasturcutuur voor biogas

De organisaties Cogas en Twence gaan samenwerken met als doel een Twentse infrastructuur voor de productie, transport en afzet van biogas te ontwikkelen. Hiertoe ondertekenen de directeuren Jan Rooijakkers van Twence en Michiel Kirch van Cogas op maandag 5 september een intentieovereenkomst.

Cogas en Twence willen investeren in installaties voor de productie en opwerking van biogas en een leidingnetwerk om dit biogas te transporteren. Opwerken op een grootschalige locatie is goedkoper en biedt mogelijkheden om gas om te zetten in verschillende energievormen, zoals warmte en elektriciteit. Na verandering van de samenstelling kan biogas worden ingevoed op het bestaande aardgasnet.

Een leidingnetwerk voor biogas biedt daarmee flexibiliteit om vraag naar en aanbod van energie aan elkaar te kunnen koppelen. Het netwerk is niet alleen nodig om een goede afzet van het gas mogelijk te maken, het creëert ook mogelijkheden om kleinschalige initiatieven en installaties aan te sluiten. Dit voorkomt versnippering. Het gaat om een zogeheten open netwerk, waar ook initiatieven van derden op kunnen aansluiten.

Visie en ambitie
Cogas en Twence gaan samenwerken omdat ze in Twente, het geografische gebied van de aandeelhouders, al een groot aantal, elkaar aanvullende activiteiten ondernemen op het terrein van biogas. Het gaat hierbij in eerste instantie om de nuttige toepassing van (afval)reststromen, en de productie en distributie van duurzame energie.

Het uiteindelijke doel is dat Twente meer zelfvoorzienend wordt op het gebied van energie. Het gevolg daarvan is een substantiële vermindering van CO2-uitstoot, doordat minder fossiele brandstoffen worden verbruikt voor de opwekking van elektriciteit en warmte.

Maatschappelijk belang
Cogas en Twence zijn nutsbedrijven in Overijssel met grotendeels dezelfde gemeentelijke aandeelhouders. Het zijn maatschappelijk opererende organisaties, die onder andere meehelpen de duurzaamheiddoelstellingen van de provincie en gemeenten te realiseren. Een infrastructuur voor biogas sluit aan bij de ontwikkelingen om netwerken op te zetten voor duurzame energievoorzieningen (zogenoemde Smart Grids).

Door het ontstaan van een centraal en grootschalig biogasnetwerk wordt de kans groter dat er meer lokale initiatieven voor biogasopwekking worden gerealiseerd, doordat zij kunnen aansluiten op de infrastructuur.