Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is betrokken bij het Euregionale project Biores. Dit project richt zich op de productie van meer biogas en de maximale benutting van de geproduceerde duurzame energie. Daarnaast richt het project zich op de afstemming van vraag en aanbod in het Euregio gebied. Het betreft hier delen van Gelderland, Overijssel, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Het project brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u de nieuwsbrief van december 2011 lezen.

biores-nieuwsbrief-2

Met het project Biores streven we naar meer productie van biogas en maximale benutting van de daaruit te winnen duurzame energie. Een belangrijke rol daarin spelen onze partners en de ondersteunende overheden. Alle reden dus om in deze derde nieuwsbrief enkele van die partners en overheden eens aan het woord te laten. Hoe kijken zij tegen biogas aan? Hoe zien hun plannen eruit? Welke middelen zetten ze daartoe in?

Steinfurt: 100% duurzame energie in 2050
Henning Steiner, projectcoördinator van het Bio-Energie-netzwerkManagement (BEM) van de Kreis Steinfurt geeft aan welke weg de Kreis bewandelt om in 2050 geheel zelfvoor-zienend te zijn op het gebied van energie. Bij deze energet(h)ische doelstelling neemt biogas – traditioneel voor Steinfurt – een belangrijke plaats in. Lees meer…

Overijssel: potentie voor mestvergisting
Astrid Pap, beleidsadviseur bio-energie bij provincie Overijssel, beantwoordt vijf vragen over ‘biogas in Overijssel’. Naast het Energiefonds met een omvang van 250 miljoen euro, waarvan de helft voor opwekking van nieuwe energie, noemt ze onder meer de ondersteuning van aardgastankstations als voorlopers voor het tanken van groen gas. Lees meer…

Gelderland: gastransport i.p.v. mesttransport
Om beleid en resultaten van twee oostelijke provincies goed te kunnen vergelijken, beantwoordt Roland Bus, projectleider energie van provincie Gelderland dezelfde vragen als Astrid Pap van provincie Overijssel. Aan de orde komt onder meer de opzet van een biogasinfrastructuur Borculo-Groenlo om meer dan 30 miljoen kuub biogas te produceren en te benutten. Lees meer…

BvA: op weg naar 10 miljoen kuub biogas
Henk Ormel, voorzitter van de Biogasvereniging Achterhoek (BvA), gaat onder andere in op de bouw van een biogasinstallatie in Varsseveld voor zo’n 70 agrariërs. Ook heeft hij het over de discussie of voedingsgewassen wel ‘mogen’ als biomassa. En hoe beïnvloedt de melkprijs het gebruik van maïs als biomassa?  Lees meer…

Het project wordt vanuit INTERREG IV-A gefinancierd, d.w.z. 50% van de gelden komt van deEU. 15% wordt respectievelijk door Bundesländern Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en Provincie Gelderland und Overijssel gefinancierd. 20% dragen de projectpartners bij.