Met een prachtige foto werd de vergistingsinstallatie op het RWZI-terrein in Hengelo feestelijk geopend. Hengelo blijft zo koploper in Oost-Nederland als het om bijzondere bio-energie-installaties gaat. In de installatie wordt rioolslib gekraakt met stoom en vervolgens vergist. Biogas wordt gebruikt in een WKK. Hier wordt 16 miljoen kWh elektriciteit geproduceerd. Een derde wordt intern gebruikt, de rest wordt geleverd aan het net.

Naast energie levert de installatie nog een tweede milieuwinst op. Het slibvolume daalt sterk. In plaats van 1.500 vrachtwagens, rijden nu 1.000 vrachtwagens naar Moerdijk voor de finale verwerking. De hele installatie heeft 30 miljoen euro gekost. Dat is veel geld, aldus bestuurder Erik Lievers, maar het betaalt zichzelf terug. Door de stap-voor-stap benadering bleven risico’s beperkt. Tijdens de bijeenkomst pleitte hij ook voor meer kennisdeling voor energiehubs. Dit wordt een belangrijk element in de toekomstige energievoorziening.

De ontwikkeling van de installatie gaat terug naar 2014. Op 2016 werd het project gepresenteerd op de Nieuwe Energiedag:
sessie-1-Energiefabriek-Jos-Jogems