Deelnemers uit het netwerk van BEON en Pioneering zijn onlangs met elkaar in gesprek geweest om te kijken welke gezamenlijke innovatie-activiteiten er nodig zijn om de verduurzaming van de warmtevoorziening te versnellen. Een analyse is gemaakt van de regionale warmtevraag en van de uitbreidingsmogelijkheden van warmtenetten en de opties voor biogas/groen gas. Ook is er gekeken naar innovatie aanpakken elders.

Innovatieagenda

Dr. Maarten Arentsen van de Universiteit Twente heeft tijdens de sessie aangeboden om studenten vrij te maken met wie hij een nieuwe innovatieagenda naar het model van Oostenrijk wil laten maken. Hij heeft daar al veel ervaring mee opgedaan in Oostenrijk(zie ook Maarten-Arentsen-Bio-energie-in-Oostenrijk). Verder zal er o.a. meer aandacht komen voor warmtepompen (pilots), energiebesparing (samen met woningcorporaties) en gebruik van hout in de bouw (cascadering).

Voor  het verslag en de presentatie van de innovatiebijeenkomst, klik hier. Binnen het set samenwerkingsprogramma GO-Duurzaam werken BEON en Pioneering samen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. GO-Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit EFRO OP-Oost.