Er wordt een planningstool ontwikkeld door de faculteit ITC van de Universiteit Twente (zie foto). Hiermee kunnen gemeenten geholpen worden met het plannen van vergistingsprojecten. Dit project werd uitgebreid besproken op de projectbijeenkomst begin juni 2023 met projectpartners vanhet BIOZE-INTERREG project. In dit programma werken – onder leiding van het energieagentschap AILE uit Bretagne -, Franse, Zweedse, Duitse en Nederlandse partijen samen. Doel is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen voor lokale overheden.

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto:
UT-planningstool gedemonstreerd aan EU-commissaris Frans Timmermans in mei 2023. Een vergelijkbaar model wordt nu ontwikkeld voor bio-energie.

FAQ voor bio-energie in Europa

Er bestaat ook grote belangstelling voor de FAQ-aanpak van BEON. De FAQ- documenten die door BEON zijn gemaakt, worden vertaald naar het Engels, Frans, Zweeds en Duits. De wijze waarop ze zijn samengesteld en antwoorden zijn geformuleerd, hebben internationaal de aandacht getrokken.

De veel gestelde vragen zijn geselecteerd uit vragen die vaak gesteld worden op gemeenteraadvergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Antwoorden zijn afgelopen jaren geformuleerd door de BEON-Taskforce Duurzaamheid: een groep van duurzaamheidsexperts van BEON-leden, aangevuld door Natuur & Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer.