CCS heeft een mooie boerderijvergister gebouwd bij varkenshouderij Tijs uit Hoge Hexel, Deze installatie is de grootste boerderijvergister van Nederland die alleen op mest draait. Zonder co-vergistingsmateriaal. De eigen mest wordt aangevuld met varkensmest van vier boerderijen uit de buurt.

Gas voor het net en warmte uit de stal

De installatie produceert 40m³ groen gas per uur. Het gas wordt ingevoed op het nabijgelegen aardgasnet. Een warmtepomp is geïnstalleerd die de warmte uit de varkensstal gebruikt om de mest in de vergister op temperatuur te houden.

Tweede vergister

Biogas Hoge Hexel is het tweede grote samenwerkingsproject van CCS Energie-advies op het gebied van vergisting en biogaswinning. In 2019 bouwde de firma in Lutten aeen vergelijkbare installatie, maar dan voor rundveemest. Deze installatie levert momenteel al volop groen gas aan het gasnet. Zie het BEON-NEO-filmpje.

Werken aan verduurzaming van de agrarische sector

Biogas Hoge Hexel laat zien dat het mogelijk is om alle grote veebedrijven hun eigen mest te laten vergisten. Dat is niet alleen goed voor de Nederlandse veehouders, maar ook voor de verduurzaming van de Nederlandse landbouwsector.

Zie ook:
– UT-onderzoek: vergisting reduceert emissies stikstof en broeikasgassen
Vergroening gasnetten met mestvergisting CCS
FAQ