Sinds 2007 werkt de Biomassa Energie Centrale (BEC) van Twence duurzame elektriciteit op door verbranding van organische afvalmaterialen. Dit wordt ondersteund tot en met 2017 met de MEP. Onlangs werd bekend dat het nu al mogelijk is om nieuwe subsidie aan te vragen voor de volgende periode, een regeling waar Twence erg blij mee is: “Wij zijn heel blij met de aanpassing, dat was eerder niet mogelijk”, aldus Peter Koel, Market Analyst van Twence. “Wij gaan nu tijdig subsidie aanvragen voor verlenging van de BEC. We gaan investeren in een langere levensduur van de BEC”.

Om dit te bereiken moet de BEC wel worden omgebouwd. Met de nieuwe installatie wordt behalve elektriciteit, ook warmte en stroom afgetapt. Hierdoor wordt de productie van duurzame energie uit de BEC verdrievoudigd.