Twente is sterk in pyrolyse technologie. De ontwikkeling is begonnen op de UT en later voortgezet door BTG. Op 10 juni is een belangrijke mijlpaal gezet. Minister Kamp heeft een wagentje mogen uittesten. Een wagentje dat rijdt op diesel gemaakt is uit pyrolyse olie. De brandstof onder het BE2O programma dat door de provincie Overijssel is gefinancierd. De brandstof moet één van de hoogwaardige biomassa producten worden van de Empyro fabriek in Hengelo die onder leiding van BTG-BTL door Zeton, Stork en HoSt gaat worden gebouwd.  De fabriek wordt gefinancierd door de EU, het TKI programma (topsectorenbeleid), de provincie en private partijen.  Er is nu een belangrijke doorbraak bereikt die de inzet van hout als tweede generatie groene transportbrandstof mogelijk maakt.

Veel bedrijven in Twente zijn betrokken bij de ontwikkelingen en toepassingen. De meesten waren aanwezig tijdens het bezoek van de minister. Deze bezocht ook Zeton waar de pyrolyse plant zal worden gebouwd. Veel van de betrokken partijen zijn samen met 20 andere bio-energiepartijen verenigd in het Bioenergiecluster Oost-Nederland (BEON). Het cluster ziet pyrolyse naast vergisting en houtverbranding als belangrijke peiler voor duurzame energie en een biobased economy.

Het ritje in het terreinwagentje liet zien dat met pyrolyse olie een hoogwaardige toepassing mogelijk is. Het is mogelijk gebleken om op houtolie auto te rijden. Vele partijen zijn hierbij betrokken en nog meer straks bij de bouw en realisatie van de pyrolyse fabriek en de nageschakelde processen. Bouwen gebeurt door de maakindustrie in Twente. Daarmee is het ritje niet zomaar een tochtje: het is de kroon van innovatie, samenwerking Ut-bedrijven-overheid en biedt perspectief voor vele bedrijven die de minister tijdens zijn bezoek zal ontmoeten.

Klik hier voor het filmpje voor de productie van diesel uit pyrolyse olie. Pyrolyse olie kan ook ingezet worden in turbines. De UT wil dat toepassen. Klik hier voor het onderzoek dat de UT verricht op het gebied van pyrolyse. Ook HoSt was te zien in een van de filmpjes. Klik hier voor kleinschalige opwaardering van biogas tot aardgaskwaliteit.