In 2013 zal drie miljard euro beschikbaar zijn voor de Stimulering Duurzame Energieproductie PLUS (SDE+) regeling. Dit is op 10 december bekend gemaakt door de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, in een brief aan de Kamer. De SDE+ zal eind januari gepubliceerd worden en de eerste fase zal op 4 april open worden gesteld voor aanvragen.

Het budget voor de SDE+ is met 1,3 miljard euro toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijkste reden is het ambitieuze doel geformuleerd door de overheid van 16% duurzame energie in 2020. Gisteren werden dan ook de concept basisbedragen gepubliceerd. Deze worden definitief na goedkeuring door de Kamer.

De SDE+ 2013 heeft veel weg van de regeling van 2012, maar kent toch enkele kleine wijzigingen:

  • Er is een extra fase toegevoegd van 8 eurocent per kWh om projecten nog meer met elkaar te laten concurreren in 2013.
  • De subsidie die beschikbaar wordt gesteld voor windenergie is afhankelijk van de hoeveelheid wind op de locatie. Dit is de zogeheten ‘winddifferentiatie’.
  • Geothermieprojecten krijgen een maximale hoeveelheid subsidiabele productie.
  • Voor allesvergisters, mestcovergisters en mestmonovergisters wordt geen aparte categorie meer geopend voor hubs en solo installaties.
  • Het gebruik van bestaande ketels wordt toegestaan. Een uitzondering is de categorie ‘ketel op vaste biomassa’, omdat de reguliere aardgasketels niet geschikt zijn voor dit type brandstof.
  • Enkele nieuwe categorieën worden opgenomen, namelijk: groen gas productie bij riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI / RWZI), vergisters die tenminste 95% mest vergisten (mestmonovergisters groen gas en WKK) en renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties (mits de turbine vervangen wordt).
  • Elektriciteitsproductie hoeft niet meer uitsluitend op het openbare net ingevoed te worden, maar kan ook gebruik maken van een directe lijn tussen productie-installatie en verbruiker.

Interessante documenten over de SDE+ kunt u op de volgende locaties vinden: