De netwerken van Pioneering en het Bio Energiecluster Oost-Nederland werken samen in GO Duurzaam om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op 19 september nodigen we je uit voor een kennissessie vol inspiratie op het thema:

Verduurzaming bedrijfspanden

Nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie

19 september 2019 15.00 tot 17.30 uur
Hoog Holten, Forthaarsweg 7, Holten

 

De Alliantie Nieuwe Energie Overijssel (NEO) werkt met het cluster Hernieuwbare Opwek aan de ambitie om in 2023 jaarlijks minimaal 2 PJ-energie uit zon op te wekken (ofwel 1.000 ha) Ondanks dat zonne-energie wordt gezien als ‘laaghangend fruit’ zijn er nog heel veel bedrijfsdaken onbenut. “Ieder bedrijfsdak een zonnedak” moet het credo worden. Tijdens deze bijeenkomst laten wij u zien hoe NEO de bedrijven stimuleert en ondersteund bij het aanschaffen van een zonnedak.

AmperaPark neemt de zaal mee in hun beeld van de energie-parkeerplaats van de nabije toekomst en de ervaringen van een recent project in dat kader bij Apollo Vredestein. Zonnestroom en elektrisch rijden gaan elkaar op innovatieve wijze versterken. Grote parkeerplaatsen bij bedrijven kunnen hierbij slim benut worden. AmperaPark wil de komende 5 jaar in Europa de duurzame stroom gaan opwekken voor tenminste 750 miljoen duurzame kilometers.

Tijdens deze middag presenteert Itho Daalderop u een voorbeeldproject, gerealiseerd met hun nieuwe concept “Warmtepompnet” voor verduurzaming. Dit betreft een concept met meerdere warmtepompen op een enkele bodemlus. Het concept heeft een aantal duidelijke randvoorwaarden en is geschikt voor woningen en kleinere bedrijven.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Wie kent niet dit bekende spreekwoord? Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zal DWA aantonen dat samenwerking nieuwe mogelijkheden biedt. Denk aan restwarmtebenutting en oprichting van energiecollectieven op bedrijventerreinen. Leidt samenwerking tot een efficiëntere en effectievere aanpak?

Bijdrage

Deelname aan een Go Duurzaam kennissessie is voor deelnemers van Pioneering, BEON en studenten altijd gratis. We vragen van alle deelnemers een actieve bijdrage. Ook niet-leden kunnen deze kennissessie éénmalig gratis bijwonen (anders €100,– excl. BTW).