PBE organiseert een discussiemiddag over groen gas en de ambitieuze doelstellingen op dit gebied. In de SDE+ 2011 is 2/3 van het budget geclaimd voor groen gas projecten (allesvergisting). Daarnaast wordt er ook veel verwacht van groen gas uit co-vergisting en op de langere termijn groen gas uit vergassing. Dit geeft aanleiding tot hoge verwachtingen voor de bijdrage van Groen Gas aan de duurzame energiedoelstelling van 14% in 2020. Die hoge verwachtingen zijn ook door Stichting Groen Gas Nederland (GGNL) in samenwerking met o.a.AgentschapNL (ANL) vertaald naar een Green Gas Green Deal (G3D). In samenwerking met GGNL en ANL organiseert PBE voor de donateurs en AgentschapNL op maandag 13 februari van 13:30 – 16:30 bij KEMA te Arnhem, Gebouw H21 Ruimte D007 een discussiemiddag over de toekomst van Groen gas. PBE nodigt partijen uit om hun praktijkvisie en -ervaring in te brengen in de discussie.

Vragen die aan de orde komen zijn:
–       Wat is het daadwerkelijke potentieel van groen gas? Hoe verhoudt zich dat tot de ambities in het G3D document?
–       Wat moeten we doen om dat potentieel te bereiken? Wat is er eventueel extra nodig?
–       Welke knelpunten dienen daarvoor te worden opgelost?
–       Waar liggen de vragen voor innovatie?

U kunt zich aanmelden voor deze discussiemiddag via info@platformbioenergie.nl