Goede verhalen en goed opkomst op workshop. Op 19 november luisterden 15 aanwezigen met grote belangstelling naar de presentaties van ROVA en Cogas. De heer Saft van ROVA gaf op heldere wijze aan waarom het bedrijf gekozen had voor het vergisten van GFT en het inbrengen van het gas in het aardgasnet. Hij schilderde de dilemma’s waar het bedrijf voor stond en de oplossingen die zijn gevonden. De heer Mans van Cogas gaf het beeld weer van de zijde van de netbeheerder en de mogelijkheden en beperkingen die Cogas heeft om de inzet van groen gas mogelijk te maken.De heer Wempe gaf een blik in de toekomst en gaf aan op welke wijze gedacht wordt om de opwekking en inzet van groen gas in Nerderland te bevorderen. In de discussie kwam onder meer het idee naar voren om samen een regionaal groengasnetwerk uit te lijnen in Overijssel met verschillende invoedingspunten. Dit is een interessant concept waar ongetwijfeld nog op teruggekomen wordt.