Bron: TC Tubantia, dinsdag 20 november 2012

Over vijf jaar moeten boeren in Noord Deurningen in staat zijn voldoende bio-energie op te wekken voor heel het dorp. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

Twee grootverbruikers, tuincentrum Oosterik en kwekerij Kuipers, zullen als eerste profiteren van de energie die door middel van mestvergisting vrijkomt. Ook een Euregionaal zwembad nabij de grens zou er mee verwarmd kunnen worden. Het opwekken van duurzame energie is een logische vervolgstap in het streven om Noord Deurningen geheel energieneutraal te maken. Daarvoor is een speciale projectgroep opgericht. Volgens kenners is het een plan dat zijn tweede niet kent in Nederland.

Er hebben zich 21 boerenbedrijven in Noord Deurningen aangemeld die samen een traject in gaan om mest om te zetten in gas en warmte. Om deze op de juiste plaats te krijgen zal een netwerk van leidingen aangelegd moeten worden. In eerste instantie alleen voor producerende bedrijven. Het gas zal immers naar een centrale WKK (Warmte Kracht Koppeling) getransporteerd moeten worden waar het wordt omgezet in elektriciteit en/of warmte.

Voor Martin Veldscholten is het allemaal zo klaar als een klontje. De veehouder aan de Kanaalweg is de grote animator van het project en ziet een mestvergistingsinstallatie bij zijn bedrijf in de toekomst als tweede, en zeker niet onbelangrijke, inkomstenbron. Veldscholten is op een later moment toegevoegd aan de projectgroep END (Energieneutraal Noord Deurningen) vanwege zijn bedrijfseconomische kennis op het gebied van energievoorziening. “Met mijn honderd koeien heb ik drie keer mijn eigen energiebehoefte in de mestkelder zitten. Ik noem dat verloren energie. Deze kunnen we beter gebruiken, bedachten we bij de projectgroep. We hebben onze ogen de kost gegeven bij andere bedrijven die reeds aan mestvergisting deden. Samen met collega-boeren bekeken we installaties en lieten ons voorlichten. Boeren willen wel, maar het moet natuurlijk wel wat opbrengen. Het bijzondere van ons project is dat we het dorps breed aanpakken en de energie willen delen met in eerste instantie bedrijven en daarna bewoners. Voor deze laatste groep ligt de wetgeving in Nederland nogal gecompliceerd”.

Projectgroep END laat zich begeleiden door advies- en ingenieursbureau Tauw uit Deventer. De energievraag en aanbod in het dorp werden in beeld gebracht en daarbij kwamen geothermie, zonne-energie en mestvergisting naar voren om te gaan ontwikkelen. Uiteindelijk koos men er voor om deze laatste optie uit te werken omdat deze het snelst rendabel te maken is voor alle partijen. De boer pompt de mest in een mestzak waarin het vergist. Het gas wordt weggepompt en de massa kan nadien als meststof gebruik worden op landbouwgrond. Het gas zal dan in een WKK omgezet worden in elektriciteit of warmte naargelang de vraag. Deze Warmte Kracht Koppeling zal op een centrale plaats moeten komen. Mogelijk nabij de bedrijven Oosterik en Kuipers.

Volgens Veldscholten zal er een centrale leiding langs, en in het verlengede van de Johanniksweg moeten komen om op betaalbare wijze zoveel mogelijk boeren te kunnen aansluiten. Kwekerij Kuipers heeft de toezegging gedaan richting de projectgroep om actief deel te nemen. De kweker heeft ook bij zijn bedrijf in Emsbüren ruime ervaring met een biopower-installatie waarmee hij niet alleen al zijn kassen verwarmt, maar ook nog eens tweeduizend huishoudens van warmte voorziet. Berekeningen hebben uitgewezen dat bij deelname van acht boeren met minimaal honderd koeien de centrale installatie al rendabel zou zijn. Martin Veldscholten: “Wij zijn dan ook blij dat er ondertussen 21 bedrijven hebben aangegeven te willen participeren. De grote animo zegt alles over dat het project breed gedragen wordt in Noord Deurningen. We schatten de investering per boer op ongeveer 120.000 euro die naar verwachting binnen twaalf jaar wordt terugverdiend. Maar bij grotere deelname zou dat bedrag zo maar minder kunnen zijn en de terugverdientijd korter.”