Partnerprojecten

SCALE-UP-Project

Het Europese SCALE-UP-project heeft als doel om regionale bio-economieën in Europese regio’s te ondersteunen. De regio’s die deelnemen zijn Noord-Zweden, Mazovië (Polen), de Franse Atlantische kust, Strumica (Noord-Macedonië), Opper-Oostenrijk en Andalusië (Spanje). Het doel is het helpen van regionale actoren om knelpunten te overwinnen om zo het volledige potentieel van de bio-economie in hun regio te benutten, door middel van cursussen, ‘task-forces’ en andere samenwerkingen.

Training programma’s

BEON maakt als een van de ‘Communities of Practice’ (CoP) deel uit van het SCALE-UP project. Als zodanig werkt BEON samen met andere regionale bio-economie platforms in zes Europese regio’s. BEON-deelnemers kunnen daardoor ook deelnemen aan het trainingsprogramma, dat zich richt op onderwerpen zoals de logistiek, nutriënten, digitalisering en Europees beleid.

Voor meer informatie en het tijdschema: SCALE-UP_Programme training for regional bioeconomy.

Studiereizen

Het SCALE-UP project organiseert studiereizen, waarbij de projectregio’s worden bezocht en meer informatie wordt verstrekt over de lokale bio-economie.

Op 16 oktober 2023 werd de eerste SCALE-UP studiereis georganiseerd naar Noord-Macedonië. Dit was een geweldige kans om te netwerken en te leren van stakeholders uit verschillende sectoren uit de andere Europese regio’s. Meer informatie over de studiereis vind je op de SCALE-UP website.

Meer info over de studiereizen en mogelijkheden tot deelname is te krijgen bij de cluster coördinator.

 

 

 

BIOZE-project

In het BIOZE-INTERREG project werken – onder leiding van het energieagentschap AILE uit Bretagne -, Franse, Zweedse, Duitse en Nederlandse partijen samen. Doel is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen voor lokale overheden.

  • Bio-energie informatie in Duitsland, Frankrijk en Zeden
  • Digitale tools om bio-energie in te plannen
  • Informatie over de rol en positie van stakeholders
  • FAQ over biogas en houtgebruik voor energie en materialen.

Belangrijke links

Duitse gemeente Lathen verduurzaamt gezamenlijk warmtevoorziening, BIOZE-team onder de indruk
Planningstool en FAQ bio-energie genieten internationale belangstelling
Verslag BIOZE-workshop over biogashubs
Verslag Nieuwe Energiedag/ BIOZE-workshop Groen Gas
FAQ Biogas 
FAQ duurzame warmte uit biomassa