Het Waterschap Vallei en Veluwe geeft op 18 september de aftrap voor de bouw van een nieuwe mestvergister. Zij gaat deze installatie bedrijven samen met mestbedrijf Jan Bakker. HoSt heeft de installatie ontworpen en hoopt deze in 2018 op te kunnen leveren.

 

In de installatie komt veel tezamen. De installatie maakt zo gebruik van de restwarmte en faciliteiten op het RWZI terrein van het Waterschap, kan in de buurt haar groen gas invoeden op het net en kan bovendien haar CO2 kwijt aan een lokale onderneming (Calduran).

 

Mest van 25 – 40 agrarische bedrijven kunnen hier hun mest kwijt (50-75 kton/jaar). Hier wordt de energie uitgehaald en vervolgens wordt het digestaat opgewerkt tot exportwaardig mestproduct. Voor een hoge energieopbrengst wordt maaisel van het Waterschap toegevoegd, samen met akkerbouw reststromen. De installatie hoopt 8 miljoen m3 gas te kunnen leveren.

 

Het digestaat zal worden gescheiden met een zeefband in een dikke en een dunnen fractie. De dunne fractie gaat via een voorinstallatie naar de RWZI. De dikke fractie gaat naar het buitenland.

 

De centrale wordt gebouwd door een joint venture (JV) van Jan Bakker en het Waterschap. Dit is uniek in Nederland. Het Waterschap zal de installatie gaan beheren.

 

Het Waterschap Vallei en Veluwe is erg actief op het gebied van duurzame energie. Ook in Apeldoorn staat een vergister waar in externe reststromen worden meegenomen om de productie te verhogen. Op de Bio-energiedag Oost Nederland op 2 november zal een presentatie verzorgd worden over wat het Waterschap al heeft gerealiseerd en wat haar plannen zijn voor de toekomst.