BEON en Pioneering hebben op 19 april de aftrap gegeven voor hun gezamenlijke programma voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Een stevig programma dat medegefinancierd wordt door het Europese regionale programma (EFRO).

Op de startbijeenkomst bij Cogas waren ruim 50 mensen aanwezig van beide samenwerkingsverbanden. Inleiders Gerard Salemink (Pioneering) en Frans Feil (BEON) benadrukte het belang van de mix van goede isolatie en de toepassing van bio-energie in de toekomstige warmtevoorziening. Bio-energie wordt al met duurzame warmtenetten en groen gas aangeboden aan de eindgebruikers en met stand-alone systemen zoals houtpelletbranders en houtketels. Dit kan verder uitgebreid worden. Een goede mis is belangrijk omdat elke bron haar beperkingen kent. Is het niet in beschikbaarheid van brandstof dan wel in de beschikbaarheid van financiële middelen. Woningcorporaties en mensen die betrokken zijn bij de energievoorziening van huizen en scholen en ander maatschappelijk vastgoed dachten actief mee met de mogelijkheden voor de toekomst. Voor meer informatie over de startbijeenkomst, zie de presentaties en de algemene informatie over het programma GO-Duurzaam.