De provincie Overijssel stelt ook dit jaar weer een investeringssubsidie beschikbaar voor bio-energie en andere duurzame energieprojecten. De subsidie is maximaal 50% van de netto-investering, met een maximum van € 199.000. Er is 1 miljoen euro ter beschikking gesteld. Bij de evaluatie kijkt de provincie naar de hoeveelheid duurzame energie die wordt opgewekt, de kosten die daarmee gemoeid zijn, de slaagkans en de mogelijkheid dat het project herhaald kan worden.

Er komen twee tenderrondes in 2014. De eerste ronde sluit op 31 maart.

Voor meer informatie: zie http://tinyurl.com/or6vlxv.