Binnenkort wordt het kabinetsstandpunt verwacht van het kabinet over de inzet van biomassa. Volgt ze het SER-advies? Wat betekent dit voor Oost-Nederland? Welke kansen en bedreigingen geeft het nieuwe beleid voor bedrijven en  warmteplannen? Past het beleid wel bij de dagelijkse praktijk?

BEON, het samenwerkingsverband voor biogrondstoffen en duurzame energie, organiseert op 29 oktober een webinar over dit onderwerp. Voor BEON-deelnemers, RES-teams uit West-Overijssel en Twente en Alliantie-partijen van het programma Nieuwe Energie. Gedeputeerde Tijs de Bree, voorzitter René Venendaal en directeur Olof van der Gaag (NVDE) hebben al toegezegd aanwezig te zullen zijn. Hans Wiltink (Gemeynt) is gevraagd om in te gaan op de grote verscheidenheid aan meningen over biomassa en de wijze waarop hiermee omgegaan zou kunnen worden.

De SER heeft in de zomer geadviseerd om financiële steun voor de inzet van biomassa voor laagwaardige warmte af te bouwen. Wat betekent dit voor Twente, waar alternatieven als geothermie amper beschikbaar zijn? Een te snelle afbouw zou regionale energie- en klimaatdoelen bedreigen.

Het SER-advies biedt ook kansen voor nieuwe ontwikkelingen, zoals op het gebied van groen gas en hoge-temperatuur warmte, bio-transportbrandstoffen en biomaterialen. Oost-Nederland heeft een goede voedingsbodem met veel bedrijvigheid voor een veelzijdige inzet van biomassa.

Het webinar is voor genodigden: BEON-bedrijven, RES-teams en Alliantie-partijen. Deelnemers aan de sessie kunnen hun mening op stellingen delen per telefoon.