Om de duurzame doelstellingen op het gebied van energiegebruik te kunnen halen in Overijssel, zijn hybride oplossingen erg belangrijk. Duurzame energie uit wind, zon of biomassa kan nog niet overal en op ieder moment worden ingezet. Daarom wordt er steeds meer gebruik gemaakt van hybride warmte-oplossingen: een combinatie van meerdere vormen van energie. In Hengelo is bloemengroothandel Fleuregio gevestigd. Heijmans helpt Fleuregio met de verduurzamen. Bart Breedijk, service manager bij Heijmans Services Hengelo, adviseerde de Fleuregio over de duurzame oplossingen die er mogelijk zijn.

Zoektocht

Fred Kempers, DGA van Fleuregio, was op zoek naar een goed plan voor de verduurzaming van zijn bedrijf. Doordat hij een deel van zijn grond en gebouw had verkocht, waarin ook zijn ketel (1 MW) en andere centrale voorzieningen bevonden, stond hij voor een uitdaging. Naast een zo soepel mogelijke omschakeling -waarbij zijn klanten zo min mogelijk overlast ervaren van een verbouwing- moest deze ook nog op de meest duurzame wijze worden uitgevoerd.

De aanpak

“Voor veel zaken zoals de hoofdverdeler, brandmeldinstallatie etc. hebben we een inventarisatie gemaakt,” vertelt Bart Breedijk. “De installaties zijn gefaseerd overgezet van de oude technische ruimte naar de nieuwe technische ruimte. Voor de energie voorziening zijn we een stapje verder gegaan. Hier hebben we eerste gekeken hoeveel energie er nog nodig was na de verbouwing en wat de verschillende opties waren.” Als eerste is er gekeken wat er nog nodig was aan capaciteit na de verbouwing en op welke manier dit het beste kon worden opgewekt. Voor de elektriciteit van de bestaande koeling en verlichting was dit een eenvoudige keuze. Er lag namelijk al een SDE-subsidie voor zonnepanelen, dus deze keuze was snel gemaakt.

Voor de verwarming was de de uitdaging dat er minimaal 60 graden warmte moest worden geleverd, omdat anders het bestaande systeem met verwarmingsbuizen niet meer goed zou functioneren.
Er bleken op dat moment 4 opties beschikbaar te zijn:
• Toch weer teruggaan naar gasketels
• Hoge temperatuur warmte-luchtpompen (Grond was ongeschikt voor een WKO)
• Aansluiting op het stadverwarmingsnet
• Ketels op biomassa.

Afweging

Uitgangspunt bij het maken van een keuze was dat de oplossingen die Heijmans bood ook haalbaar moesten zijn. “We hebben alle opties op basis van Total Cost of Ownership (TCO*) naast elkaar gezet en het bleek dat alleen de ketels op biomassa echt interessant waren,” aldus Bart. “Als we nu de som opnieuw zouden maken, zou de stadsverwarming ook veel kans maken omdat dit nu op het industrie terrein wordt uitgerold en de opstartkosten dus lager liggen.”

Hobbels overwinnen

Binnen het traject waren een aantal hobbels die genomen moesten worden, waarvan de belangrijkste financiering was. Fred Kempers had namelijk als voorwaarde gesteld dat zijn horizon niet verder lag dan 5 jaar en dat hij daarom de investeringen ook wilde terugverdienen binnen die tijd.
Voor de ketels bleek dit geen haalbare kaart. Hier lag de terugverdientijd op ca 10 jaar. Daarom is er binnen het project gekozen voor de oplossing ‘Heat as a Service.’ Hierbij plaatst een service partner de ketels en zij zorgen voor het onderhoud, de afvoer van het as en de toevoer van duurzame Pellets.

Voor de zonnepanelen leek het in eerste instantie interessant om deze zelf te financieren. Maar vanwege het feit dat er binnen 5 jaar afbetaald moest worden, bleek dit toch niet mogelijk. Daarom is er gekozen voor een ESCO constructie voor de panelen op het dak.

Lessons learned

Bij verduurzaming van bestaande gebouwen komt veel creativiteit en doorzettingsvermogen kijken. Maar als iedereen de ambitie heeft om het waar te maken en bereid is om de drempels te nemen waar menigeen over struikelt, dan blijkt het haalbaar te zijn om een gebouw uit 1991 te voorzien van moderne technieken en daarmee volledige CO2 neutraal te maken. En tevens een kostenbesparing te realiseren. Dat is een win/win situatie en dan wordt duurzaamheid haalbaar voor iedereen dit echt wil !