Jaarverslag 2018

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland bevordert de inzet en ontwikkeling van bio-energie, bio-energietechnologieën en andere vormen van duurzame nieuwe energie in Oost-Nederland. Het cluster werkt hiervoor samen met organisaties, instituten en bedrijven in Oost-Nederland. Wij presenteren u graag ons Jaarverslag 2018, waarin te lezen is waar we voor staan, wat we doen en wie de deelnemers en partners zijn waarmee we samenwerken aan de duurzame klimaatdoelstellingen.

Impact creëren door samenwerking

Ook het afgelopen jaar hebben we weer met al onze deelnemers vol energie gewerkt aan duurzame projecten. Duurzame energie blijft een actueel onderwerp. Het is een uitdaging om duurzame energievormen, en combinaties hiervan, te ontwikkelen en uit te voeren. Samenwerken is hierbij een belangrijke pijler. De inzet van, biomassa, groen gas, wind, zon en waterstof dragen bij aan het behalen van de gestelde doelen van het Klimaatakkoord. Om impact te kunnen creëren is samenwerking tussen partijen van cruciaal belang. Niet alleen om te komen tot snelle technologische ontwikkelingen maar ook om complete pakketten voor een integrale oplossing aan te kunnen bieden.

Volle breedte

BEON heeft in 2018 haar tien-jarig jubileum gevierd. Er is in die tijd al veel waardevol werk verzet, maar we zijn natuurlijk nog niet klaar met onze missie! Ons eigen netwerk van duurzame deelnemers groeit nog steeds en we verbinden ons aan vele programma’s in Overijssel, Gelderland en Duitsland. Met dit grote werkveld verbreden we onze werkzaamheden ook naar meer vormen van nieuwe energie dan alleen bio-energie. BEON zet zich in de volle breedte in voor een gezonde mix aan duurzame energiebronnen en energiebesparingsmaatregelen.