Op 8 februari is een brief gestuurd naar de Kamer betreffende wijzigingen in de SDE+ 2012 regeling. In de brief staan twee wijzigingen beschreven ten opzichte van de ‘oude’ SDE+ 2012 regeling, deze zijn:

  • Voor wind op land wordt een extra categorie geïntroduceerd met 2.650 vollasturen per jaar en een basisbedrag van €0,085 per kWh
  • Voor warmtebenutting bij bestaande mestcovergistingsinstallaties wordt het basisbedrag voor warmtebenutting €8,20 per GJ bij 4.000 vollasturen per jaar.

pdfKamerbrief SDE+ 2012