Er bestaat veel onwetendheid over houtketels. Dit doet de technologie geen goed. Besluitvormers bij gemeenten, bedrijven en instellingen zijn erg beducht voor het stoken op hout. Te veel soms. De provincie Overijssel heeft daarom een folder laten opstellen over dit onderwerp door mensen uit de praktijk. De folder gaat in op de technologie, de emissie regels en de kosten. De folder kan hieronder gedownload worden:

pdf Folder houtstook provincie Overijssel

Wilt u meer informatie of een folder is bestellen? Dit kan via BEON coordinator@stichtingbeon.nl.