images/Martijn Vis heeft een uitgebreid advies uitgebracht aan de Europese Commissie over cascaderen van hout. Het hout moet waar mogelijk van een goed en lang economisch bestaan genieten. Van belang is ook de rol van biomassa in de verduurzaming van de warmtevraag en de terugdringing van CO2 uitstoot uit fossiele bronnen. Martijn Vis is werkzaam bij BTG en heeft leiding gegeven aan een uitgebreide studie die hij heeft uitgevoerd samen met Europese partijen. Vele departementen in Brussel waren bij de totstandkoming betrokken en leverden commentaar op het rapport. Martijn Vis gaf al een voorproefje van het resultaat op de deelnemersvergadering van BEON in het voorjaar. Nu is het dan eindelijk geaccepteerd en vrijgegeven. Klik hier voor de presentatie van Martijn Vis.