Biogashubs staan nog steeds volop in de belangstelling. Hoe zit het met de initiatieven in Overijssel. En hoe ziet de businesscase er uit? Voor de boeren, voor de biogashub en voor de netwerkbeheerder?

Op donderdag 14 december had de provincie voor gemeenten en NEO-partijen een speciale themasessie georganiseerd in Zwolle. Doel van deze sessie was om van elkaar te leren en meer inzicht te krijgen hoe de haalbaarheid van groengasprojecten kan worden vergroot. Ook twee BEON deelnemers, CCS en Cogas, gaven hun visie.

Rene Cornelissen gaf in zijn presentatie een overzicht van de kosten van biogashubs. Deze cijfers heeft hij ook namens BEON overlegd aan RVO en PBL tijdens de marktconsultatie. Hij verwacht dat komend jaar een aparte categorie beschikbaar wordt gemaakt voor kleine mestvergisters. Dit zou goed zijn voor de ontwikkeling van nieuwe hubs. Erik Kouters gaf een boeiend verhaal over de mogelijkheden in Staphorst. Veel perspectief. Opgave is nog wel om een trekker te vinden. In de Hof van Twente is die gevonden in het gemeentelijk energiebedrijf (Zuiver). Wilco Pasman vertelde over de actieve rol van de gemeente in de totstandkoming van de biogashubs. Ferdinand Borsje vertelde hoe Cogas kan helpen bij het ondersteunen van initiatieven.

Ook de BEON-coördinator was bij de sessie aanwezig, mede in het kader van het BIOZE-programma en om bij te dragen aan een kennisbank over dit onderwerp waar gemeenten en andere stakeholders uit kunnen putten voor de verdere ontwikkeling van groen gas in de regio.

Hieronder de links naar de presentaties:

  1. Kostenberekening biogashubs Rene Cornelissen CCS-BEON
  2. Biogashubs rondom Staphorst, Erik Kouters
  3. Cogas biogasnetwerken, Ferdinand Borsje
  4. Biogashubs in Hof van Twente, Wilco Pasman Hof van Twente