Ook dit jaar is er weer grote animo voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Agentschap NL laat weten dat op de eerste dag van de openstelling al 489 aanvragen voor subsidie zijn binnengekomen. Het gaat dan voornamelijk om initiatieven op het gebied van zonne-energie, mestvergisting en aardwarmte.

De ingediende projecten zijn goed voor een subsidiebedrag van 2 miljard euro, terwijl de Nederlandse overheid maar 1,7 miljard euro ter beschikking stelt. Het overschrijven van het budget houdt echter niet in dat aanvragen die nu nog binnenkomen niet kunnen worden gehonoreerd. In de komende periode zal Agentschap NL bepalen welke initiatieven voldoen aan de richtlijnen en dus ook daadwerkelijk subsidie ontvangen.

Meer informatie over de SDE+ regeling kunt u vinden op de website van Agentschap NL .