Het ministerie van Economische Zaken is diep aan het nadenken over de SDE+ in 2015. Elk jaar komen er weer aanpassingen om rekening te houden met marktontwikkelingen en specifieke wensen. Komend jaar moet de uitvoering van het Energieakkoord zijn weerslag krijgen. Onontkoombaar, maar lastig voor investeerders die met lange voorbereidingstrajecten te maken hebben. Het ministerie heeft ECN zoals altijd om advies gevraagd. Zie voor het advies ECN-concept-advies-SDE-2015.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • extra aandacht voor de financiële structuur:
  • aandeel eigen vermogen naar 30%
  • ‘risicovolle’ projecten (waaronder projecten met externe biomassa): 15% return on equity (voor verbranding, niet voor allesvergisting)
  • prijspremie op ‘biomassa’ blijft erin
  • geen EIA
 • nieuwe categorieën:
  • bij- en meestook
   • WKK: 0,084 – 0,093 €/kWh
   • Elektriciteit: 0,109 – 0,116 €/kWh
  • warmte met houtpellets (> 5MWth): 0,049 €/kWh
  • bioWKK met houtpellets >10 MWe: 0,099 €/kWh (onder 10 MWe te duur)
  • bestaande thermische conversie onder MEP krijgt mogelijkheid tot overstap in SDE met compensatie van dan gederfde MEP

Ongewijzigde parameters voor: allesvergisting, (co-)vergisting mest, verlengde levensduur en ‘uitbreiding’ warmte.