Provincie Overijssel gaat bio-energie ondersteunen met extra middelen.

Met een extra 5 miljoen euro hoopt ze de realisatie van ten minste tien mestvergistingsinstallaties te kunnen bespoedigen. Mestvergistingsprojecten zijn interessant vanwege hun hoge CO2 besparingspotentieel.

Niet minder belangrijk is het extra geld dat de provincie wil vrijmaken voor de uiterst succesvolle tenderregeling. Hieruit worden haalbaarheidsstudies gesubsidieerd en investeringsprojecten. Het gaat om 11.5 miljoen euro extra voor de periode tot en met 2011. Deze bedragen komen bovenop de 12 mln euro die de provincie al eerder had vrijgemaakt. De extra middelen komen vrij met de verkoop van Essent.