Er is in december nog hard gewerkt op het veld. Honderden boompjes zijn geplant op het gebied rondom de Strootmansweg in het buitengebied tussen Boekelo en Beckum. Deze boompjes zijn ter beschikking gesteld door BEON met subsidie van de provincie Overijssel.

Dit project maakt deel uit van het programma Klimaatslim bos- en landschapsbeheer. Hieronder zijn een drietal pilots gerealiseerd. Bij de pilots wordt bij planten, beheer en oogst rekening gehouden met het klimaat. Er wordt vooral rekening gehouden met het eindgebruik van het hout. Hiermee wordt de koolstof zo lang mogelijk vastgelegd. dat is goed voor het klimaat.

De pilot aan de Strootmansweg

De pilots aan de Strootmansweg bestaat uit twee delen. Een deel is in eigendom gekomen van Landschap Overijssel en de ander van Martijn Aalbrecht: een enthousiast voedselbos expert. Hij had al een voedselbos in de buurt en kon zo een bod doen op het stuk land aan de Strootmansweg. Dit perceel was vrijgekomen bij een ruilverkaveling. De beplantingen van beide eigenaren zijn onder het project mooi op elkaar afgestemd. Zowel bomen als struiken zijn voorzien, de meeste struiken aan de voorzijde (A), de bomen aan de achterzijde (D).

Bij de wijze van beplanting is rekening gehouden met de ondergrond. De bodem moest zoveel mogelijk onberoerd worden gelaten. Dan kan de bodem vocht beter vasthouden en is de kans op uitdroging van de jonge boompjes het kleinst. Bij Landschap Overijssel waren met een kleine graafmachine kleine gaten gegraven, Martijn Aalbrecht had het gras licht ingesneden. Bij beiden werd uiteindelijk met de hand geplant. Dat is veel werk. De methode bij Aalbrecht bleek het meest praktisch. En het werkt ook. Dat liet de beplanting zien van het voorjaar. De boompjes hadden de droge zomer prima doorstaan.

 

 

 

 

 

 

Voor meer info, zie Pilots klimaatslim landschapsbeheer met oog op eindgebruik in materialen en energie