BEON nodigt bedrijven uit voor de voorlichtingsbijeenkomst op 21 november a.s. in Balkbrug. Daar laten we zien hoe de duurzame stoomvoorziening van de kaasfabriek van Friesland Campina is gerealiseerd. Het programma van deze middag bestaat uit een rondleiding langs de bioketel die stoom opwekt voor de kaasfabriek, en een inleiding waarin in detail wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om van aardgas om te schakelen naar duurzame bronnen. Er is veel ruimte voor discussie in het programma, om aan te kunnen sluiten bij uw eigen situatie en de vragen die bij U mogelijk hebt. De aanvang is om 14.30 uur.

Van procesindustrie naar duurzame bronnen

De Provincie Overijssel vindt de energietransitie van het grootste belang. Samen met Alliantie partners waaronder VNO-NCW, Natuur & Milieu Overijssel en het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) voert ze het programma Nieuwe Energie Overijssel uit. Dit programma ondersteunt onder meer initiatieven die gericht zijn op de omschakeling van de procesindustrie naar duurzame bronnen van energievoorziening.

Voorlichting

Een van deze initiatieven betreft het verzorgen van voorlichting voor de verduurzaming met bio-energie. BEON is als Alliantiepartner voor dit onderdeel verantwoordelijk en heeft de NBKL gevraagd om dit samen met BTG uit te voeren. U kunt u opgeven voor deze bijeenkomst door een mail te sturen aan info@NBKL.nl Vermeld dan s.v.p. uw naam, bedrijf, telefoonnummer en emailadres. Heeft u nu al concrete vragen, stuur ze dan ook mee. Klik hier voor de brochure Stoom uit Biostoom. Voor meer achtergrond over het project: Verduurzaming procesindustrie Overijssel door bio-energie toepassing