Zouden we daar wat aan hebben?  Aan een convenant voor verantwoorde inzet van biomassa voor warmte? En hoe zou het er dan uit moeten zien? Dat was de centrale vraag op deze workshop tijdens het nationaal warmtecongres in december 2020. Welke afspraken moeten we maken om tot een overtuigend boodschap te komen dat biomassa binnen kaders duurzaam en verstandig wordt ingezet? Dit is buitengewoon belangrijk voor het draagvlak. Voorzitter Marc Londo (NVDE) gaf met deze woorden de context weer van de sessie.

SER-advies

Het thema van de workshop is uiterst actueel. Spreker Frans Feil (BEON) ging uitgebreid in op het recente SER-advies over de inzet van biomassa. BEON is het samenwerkingsverband van 25 bedrijven in Oost-Nederland dat zich inzet voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen en dat zich inzet voor duurzame energie. Het was hem opgevallen dat het rapport veel genuanceerder is dan viel op te maken in de pers en het maatschappelijk debat. Er is nadrukkelijk oog voor de verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving en grote zorg over de kosten daarvan. Afbouw van subsidies kan alleen als er betaalbare alternatieven zijn. Frans Feil benadrukte het belang van de inzet van biogrondstoffen is in de RES-regio Twente voor warmte. Met het SER-advies wordt een nieuwe set van criteria toegevoegd aan het palet dat al bestond vanuit de SDE++ en vanuit Europa. Klik hier voor de bijdrage van Frans Feil (geactualiseerd).

Figuur 1. Cruciale duurzaamheidsvragen

Dialoog

Maarten van Dongen (Natuur en Milieu Overijssel) leidde daarna de dialoog met het publiek. Hij maakt deel uit van de taskforce duurzaamheid van BEON. Deze taskforce adviseert het samenwerkingsverband op duurzaamheidsvraagstukken. Zij heeft twee jaar geleden BEON geadviseerd om een mission statement op te nemen. Bedrijven hebben toen afgesproken dat zij alleen biomassa van duurzame herkomst zullen inzetten bij de projecten die zij ontwikkelen en bedrijven. Maarten van Dongen ziet deze gedragscode als belangrijke stap in de goede richting.

Luchtkwaliteit

Aan het publiek wordt voorgelegd wat zij het belangrijkste issue vinden voor de inzet van biomassa. Een meerderheid ziet vooral de luchtkwaliteit als grootste zorg. Op de vraag hoe dit issue het beste tegemoet getreden kan worden, reageerde het publiek verdeeld tussen strengere wettelijke regels en vrijwillige afspraken. In een afsluitende vraag wordt vrolijk gereageerd op één van de mogelijke antwoorden bij de meerkeuzevraag over de eigen rol: “Het hout naar Timmerfabriek Spieker Josef in Mariaparochie brengen” kreeg hierbij de meeste stemmen. Een prachtige bestemming.

Gedragscode

Marc Londo (NVDE) dankte tenslotte de inleiders en het publiek en zegde toe dat de NVDE en BEON het onderwerp verder zullen dragen en zich zullen inspannen een landelijke gedragscode voor de sector te ontwikkelen.

De bijdrage van BEON aan de workshop is mede mogelijk gemaakt door het project GO-Duurzaam, dat ondersteund wordt door EFRO.