Slecht nieuws voor Biogreen in Heeten: het bedrijf is failliet. Biogreen werd destijds opgezet door 50 varkenshouders. Met zijn vergister en mestscheidingsproces was het een belangrijke voorloper op het gebied van duurzame energie en terugwinning van mineralen uit mest. Het bedrijf kan gelukkig een doorstart maken onder leiding van de ervaren Henk Nijman, maar voor de boeren en andere partijen die er geld in hebben gestoken, zijn de druiven zuur. De provincie, die ook Biogreen altijd sterk heeft gesteund, is het faillissement geen reden om haar beleid ten aanzien van mestvergisting aan te passen, zo bevestigde Rietkerk.