De Universiteit Twente (UT) wil in haar bioenergieprogramma met name inzetten op pyrolyse en duurzame agrarische productie. Op 16 juni hield Sascha Kersten (UT) een voordracht voor het Bioenergiecluster en schetste de hoofdlijnen van het programma. Aan de onderwerpen worden ook zaken gekoppeld zoals de productie van chemicalien uit biomassa, algenproductie en torrefactie. De UT wil voor het programma nauw samenwerken met deelnemers van het cluster en de Universiteit van Wageningen. In september hoopt de instelling echt te kunnen beginnen met het onderzoek. Tot die tijd zullen afspraken nader worden vastgelegd met de provincie, die het onderzoek betaalt.