De NVDE bracht op 28 novemeber haar position paper uit over biomassa en bio-energie. Dit zijn onderwerpen waar momenteel veel maatschappelijke discussie over is. Er leven vragen over duurzaamheid, CO2-effecten, luchtkwaliteit en toepassingen. NVDE wil een constructieve rol spelen bij de verdere ontwikkeling van bio-energie, waarbij recht wordt gedaan aan het belang ervan in de energietransitie én aan de maatschappelijke zorgen. Daarom hebben de NVDE-leden met expertise rond biomassa dit document opgesteld. Doel hiervan is om de sterk gepolariseerde discussie vlot te trekken en in meer constructief vaarwater te krijgen. In het position paper worden de belangrijkste discussiepunten die momenteel in de samenleving leven  behandeld en geeft de NVDEaan wat zij ervan vinden. Onderstaande samenvatting van drie pagina’s geeft in woord en beeld de hoofdlijnen.

NVDE Biomassa 10 puntenblad en Position Paper